Poděkování

Poděkování Mému Muži
Děkuji lásko, že ve mě věříš, že jsi mi oporou a jdeš se mnou na cestě, která nikdy nekončí..
K + M = 3

Má milovaná babičko, má milovaná ,,Máničko,,
..celý život si ve mě věřila a ve svých 85 letech se mi svěřila do péče se slovy
,,Kačátko, ty máš zlaté ruce a na mě se budeš učit.. neboj se,,

Dědečku i tobě velké Díky, naučil si mě vnímat vůni, energii, cit..
Vždycky tu budete se mnou.. děkuji Vám

Děkuji svým rodičům, za vše..

Děkuji všem svým mistrům a lektorům, kteří se mnou strávili čas a předali mi část ze sebe pro moji ,,cestu,,